نکات بسیار مهم شرکت در آزمون استعدادهای درخشان

نکات بسیار مهم شرکت در آزمون استعدادهای درخشان

                          ***توجه***                           

 


 •   داوطلبان گرامی حتما با پوشش مناسب در جلسه آزمون شركت نمایند.
 • داوطلبانی كه كارت ورود به جلسه آنها فاقد عكس بوده یا عكس فرد دیگری روی آن الصاق شده است و یا اینكه عكس آنها كیفیت مناسب جهت شناسایی و تطبیق چهره را نداردلازم است دو قطعه عكس 4*3 جدید و پشت نویسی شده با خود همراه داشته باشند(به همراه كارت شناسایی معتبر).
 • همه داوطلبان ملزم به همراه داشتن كارت ورود به جلسه آزمون می باشند.دانش آموزان كارت ورود به جلسه را در سمت چپ سینه الصاق نمایند.
 • دانش آموزان محترم چند دقیقه قبل از بسته شدن درب حوزه(حدود نیم ساعت قبل از شروع آزمون بسته خواهد شد) حتما در محل حوزه حضور داشته باشند.در غیر این صورت از ورود آنها جلوگیری می شود.
 • همراه داشتن هرگونه وسائل غیر مجاز مانند تلفن همراه(خاموش-روشن-ساده یا هوشمند) ، یادداشت، كتاب یا جزوه، كیف،ساك دستی،جامدادی و وسائل مشابه و هرگونه وسائل غیرمجاز دیگر  در جلسه امتحان تخلف امتحانی محسوب می گردد.
 • دانش آموزان دو عدد مداد سیاه، پاك كن و مداد تراش همراه داشته باشند.سوالات فقط با مداد مشكی و در پاسخنامه تكمیل گردد.از تازدن و خدشه وارد كردن  پاسخنامه  جدا خودداری گردد.
 • دانش آموزان پس از خروج از حوزه در محوطه حوزه تجمع ننمایند و توسط نگهبان به بیرون هدایت می شوند.
 • اولیای گرامی جهت ایجاد نظم و آرامش، حتی الامكان از حضور در محوطه حوزه خودداری نمایند. در صورت حضور در محوطه نظم و سكوت را رعایت و در محل تردد دانش آموزان قرار نگیرند.
 • پیشنهاد می گردد دانش آموزانی كه با محل حوزه آشنایی ندارند از روزهای قبل محل حوزه را شناسایی تا در روز امتحان دچار مشكل نشوند.
 •  دانش آموزان گرامی و اولیای محترم  ترافیك جاده ای  و فاصله تا حوزه را در نظر گرفته و سعی شود زودتر حركت نموده تا قبل از بسته شدن درب حوزه در محل آزمون حاضر شوند.
 • دانش آموزان به توجه به راهنمای نصب شده و شماره داوطلبی ، كلاس یا راهرو محل استقرار خود را پیدا كرده و با توجه به برچسب صندلی فقط روی صندلی خود بنشینند.قبل از پاسخگویی به سوالات شماره صندلی، و مندرجات پاسخنامه را كنترل نمایند كه متعلق به خود دانش آموز باشد.
 • دانش آموزان و عوامل حوزه ملزم به رعایت كامل پروتكل های بهداشتی می باشند.لذا ضرورت دارد همه دانش آموزان با ماسك و دستكش در محل آزمون حضور یابند و وسائل ضدعفونی كننده شخصی همراه داشته باشند.قبل از ورود به سالن ، فاصله با دانش آموزان دیگر را رعایت و از تجمع خودداری نمایند.بطری آب شخصی نیز همراه داشته باشند .اعلام برگزاری آزمون استعدادهای درخشان سال 1399