کلاس های تابستانی غیرحضوری پایه های پیش دبستان و اول

کلاس های تابستانی غیرحضوری پایه های پیش دبستان و اول

پیش دبستانی و کلاس اولی ها

 


کودکان 5 و 6 ساله برای ورود به کلاس باید بعضی از مهارت‌ها را آموزش دیده باشند تا این مهارت‌ها، پایه‌ای باشد برای اینکه مطالب درسی را بهتر یاد بگیرند . بدیهی است که فقدان هر یک از این مهارت‌ها، خللی در امر یادگیری به وجود می‌آورد. در این راستا دبستان مهرآیین در نظر دارد جهت ایجاد آمادگی های لازم جهت ورود پایه  پیش دبستان و  اول به مقطع ابتدایی، کلاس های مجازی با  محوریت((مهارت پروری))با حضور معلمان متخصص برگزار نماید.

«زمان شروع و اوقات هفتگی متعاقباً اغلام می گردد.»