اطلاعیه مهم در مورد اندازه گیری لباس فرم دانش آموزان پایه های پیش دبستان تا ششم، سال تحصیلی 99-1398

اطلاعیه مهم در مورد اندازه گیری لباس فرم دانش آموزان پایه های پیش دبستان تا ششم، سال تحصیلی 99-1398

 

قابل توجه اولیای محترم پایه های پیش دبستان تا ششم،لطفا جدول زمان بندی لباس فرم دانش آموزان را در ادامه مطلب مشاهده فرمایید.