ثبت نام کتاب پایه اول

ثبت نام کتاب پایه اول

با سلام و احترام خدمت اولیاء محترم پایه اول،

در راستای سفارش و توزیع اینترنتی کتاب های درسی، توسعه دولت الکترونیک و به منظور تسهیل دسترسی دانش آموزان به کتاب های درسی، نظارت نظام مند بر فرآیند توزیع مواد آموزشی ثبت سفارش و توزیع کتاب های درسی سال تحصیلی 99-1398 دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی از طریق سامانه www.irtextbook.ir یا   www.irtextbook.com انجام می گردد.

مقتضی است اولیاء محترم در اسرع وقت جهت ثبت نام کتاب درسی به سایت مربوطه مراجعه نمایند.

شایان ذکر است مهلت ثبت نام کتاب های درسی ویژه پایه اول از تاریخ 1398/05/15الی 1398/06/05 می باشد.