یه جشنواره ورزشی در یک روز تابستانی

یه جشنواره ورزشی در یک روز تابستانی

می خوای یه روز شاد تابستونی رو با ورزش های
 خاص تجربه کنی ؟ !
ظرفیت برای برای جشنواره محدوده
پس زنگ بزن تا جا رزو کنی !
جشنواره برای دخترای مهرایینی آزاده !

قرار ما روز سه شنبه  11 تیر
ساعت 10 صبح

یادت نره ! زود ثبت  نام کن
تا جا نمونی!