اعلام لیست پذیرفته شدگان آزمون بنیاد ICDL

اعلام لیست پذیرفته شدگان آزمون بنیاد ICDL

اعلام لیست پذیرفته شدگان آزمون بنیاد ICDL

قابل توجه دانش آموزان شرکت کننده در آزمون بنیاد ICDL سال تحصیلی 98-1397، لیست پذیرفته شدگان این آزمون به تفکیک دروس را می توانید در ادامه مطلب مشاهده نمایید.

لیست پذیرفته شدگان در آزمون مقدماتی (E_Kids)

اعلام لیست پذیرفته شدگان آزمون بنیاد ICDL

لیست پذیرفته شدگان در آزمون پیشرفته (Core)

اعلام لیست پذیرفته شدگان آزمون بنیاد ICDL