هدیه ماهی قرمز به دختران عزیزمان

هدیه ماهی قرمز به دختران عزیزمان

دختران مهرآیینی ما امروز از سرکار خانم قانع مدیریت دبستان ، ماهی قرمز هدیه گرفتند

تا سفره هفت سین  امسال خود را با تنگ  تزیین شده ی کار دست خود بیارایند.

برای دیدن ادامه عکسها کلیک کنید