برگزاری جلسه اولیا با آموزگار مربوطه

برگزاری جلسه اولیا با آموزگار مربوطه

   انجمن اولیا و مربیان مظهر همکاری خانه و مدرسه است.

خانه و مدرسه دو نماد تربیتی مهم به شمار می آیند ، که درصدر عوامل تاثیرگذار بر روند رشد و تکامل رفتار و منش نوباوگان جامعه قرار دارند و مهمترین عامل در تربیت رشد فکری و اخلاقی ، هماهنگی و همسویی نظری و عملی مربیان و خانواده است.

می توان گفت مهم ترین عنصر فرمول موفقیت یک دبستان در اجرای برنامه های پویا و هدفمند است.

والدین محترم بدینوسیله

از شما دعوت می گردد جهت تبادل نظر بیشتر، پیرامون مسائل آموزشی و تربیتی،در روز چهارشنبه مورخ 97/11/17  از ساعت 16الی 18 جلسه ای  با آموزگار مربوطه خود داشته باشید.

لطفا از آوردن دانش آموز به جلسه جدا خودداری فرمایید.