جلسه آموزش خانواده برای تمامی پایه ها

جلسه آموزش خانواده برای تمامی پایه ها

قابل توجه اولیای تمامی پایه ها

به اطلاع می رساند جلسه آموزش خانواده

با حضور جناب استاد حبیب زاده

روز چهار شنبه مورخ 97/10/26از ساعت 13 الی 14:15 می باشد.

حضور تک تک شما عزیزان موجب امتنان می باشد.