جلسه آموزش خانواده برای تمامی پایه ها

جلسه آموزش خانواده برای تمامی پایه ها

قابل توجه اولیای تمامی پایه ها

به اطلاع می رساند جلسه آموزش خانواده

با حضور جناب استاد حبیب زاده

با موضوع نقش ارتباط عاطفی در امنیت روانی کودک

روز چهار شنبه مورخ 97/12/15از ساعت 13 الی 14:15 می باشد.

حضور تک تک شما عزیزان موجب امتنان می باشد.