۱۲ دی؛ روز نکوداشت شهر رشت

۱۲ دی؛ روز نکوداشت شهر رشت

در سال ۱۳۹۲ در رشت کارگروه انتخاب روز رشت تشکیل شد

و در نهایت در سال ۱۳۹۳ به پیشنهاد روبرت واهانیان تاریخشناس رشت،

روز ۱۲ دی به مناسبت مرکز استان شدن این شهر در زمان صفویان،

به عنوان روز تولد این شهر و به نام روز نکوداشت شهر رشت برگزیده شد.

 

برای دیدن ادامه عکسها کلیک کنید