فعالیت دختران مهرآیینی به مناسبت روز جهانی معلولین

فعالیت دختران مهرآیینی به مناسبت روز جهانی معلولین