پخت شله زرد نذری به مناسبت ایام سوگواری ماه صفر

پخت شله زرد نذری به مناسبت ایام سوگواری ماه صفر