پنل کلاس سوم

پنل کلاس سوم

 

برای دیدن اطلاعات مربوط به جشنواره جابربن حیان کلیک کنید.

 

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 

با آمدن فصل پاییز و آغاز سال تحصیلی می توان تماشایی ترین صحنه ها را به هنگام رفت و برگشت دانش آموزان ابتدایی در مسیر مدرسه به تصویر کشید.

 فرزندان سرزمین مهر و مهربانی در این ماه شور و نشاط به مدارسی که ماه ها بی صبرانه انتظار امیدهای آینده ی کشور را می کشیدند می روند.

میز و نیمکت ها با خنده های فرزندان مهر همراه شده و آواز شادی سر می دهند و همگام با دانش آموزان می خوانند ((باز آمد بوی ماه مهر ... ))

 

بوی مهر و درس و مدرسه  که می آید. باید ریتم زندگی را تغییر داد و برای فصلی جدید آماده شد.به امید داشتن روزهایی شاد برای فرزنذانمان.