پنل تربیت بدنی

منوی پنل ورزش

پنل تربیت بدنی

 

اهميت ورزش در دوران كودكي

اهميت دادن به ورزش در دوران كودكي، امري مهم و حياتي است. زيرا كودك همواره در حال رشد است و رشد مطلوب و همه جانبه او مي‌تواند در زندگي آينده‌اش بسيار مفيد و موثر واقع شود. رشد كودك در صورتي در دوران نوجواني تكميل مي‌شود

كه جريان رشد او در تمامي مراحل قبلي به خوبي هدايت شده باشد. 

در سنين پايين، نقص يا ناراحتي در قسمتي خاص از بدن، با تمرين و تقويت عضلات سريع تر برطرف مي‌شود. 

اما هرچه سن كودك افزايش يابد، اين عمل به كندي امكان‌پذير خواهد بود. 

بي‌توجهي به نقص يا ناراحتي بدني كودك در اين دوره باعث مي‌شودكه آن ناراحتي به طور بسيار سريع پيشرفت كند.

راه‌رفتن و نشستن غلط كودك ممكن است عوارضي در او ايجاد كند كه مستقيما بر ستون فقرات او اثر نامطلوبي بگذارد. در سنين قبل از نوجواني بهتر است به حركات بدني كودك شكل داده شود. بنابراين بايد امكانات، وسايل و لوازم به اندازه كافي در اختيار او قرار گيرد. 

انواع دو، پرش‌ها، پرتاب توپ و پاس گرفتن به شكل رقابتي، خودبه‌خود باعث تقويت همه جانبه روح و جسم كودك مي شود.